ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มาดำรงตำแหน่งในสังกัด สพป.ลย 1

วันที่โพสต์: Feb 26, 2016 4:51:18 AM