ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 8. (2) ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ /ชำนาญการ สังกัด สพป.ลย 1

วันที่โพสต์: Feb 26, 2016 4:48:52 AM