เปิดเรียน 100% หลังปิดโควิด-19

วันที่โพสต์: Jan 27, 2021 6:12:53 AM

26 มกราคม 2564 หลังประกาศปิดโรงเรียนทุกโรงเรียนตามประกาศ ศบค.จ.เลย

ทุกโรงเรียนใน สพป.เลย 1 เปิดเรียนพร้อมแผนมาตรการเฝ้าระวังติดตาม และมาตรการเผชิญเหตุ 100%

รายละเอียดที่ 25 ม.ค.2564 ประกาศมาตรการเฝ้าระวังติดตามเผชิญเหตุ และการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา - ศูนย์บริหารการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 สพป.ลย.๑ (โรงเรียน Covid-19) (loei1.go.th)